اوگاتا-مهندسی کنترل
دسته بندی :

کتاب مهندسی اوگاتا بدون شک یکی از کامل ترین مراجع موجود برای درس کنترل خطی و کنترل مدرن می باشد که به تفصیل در مورد؛ نظریه کلاسیک، نظریه کنترل مدرن، و نظریه کنترل مقاوم بحث کرده است.

کتاب سیستم های کنترل خطی تالیف اوگاتا ویرایش پنجم ترجمه فارسی به همراه حل المسائل کتاب کنترل خطی اوگاتا ویرایش پنجم در ادامه میتوانید در قالب فایل PDF دانلود کنید.

کتاب سیستم های کنترل خطی اوگاتا معرفی جامعی از تحلیل و طراحی سیستم های کنترل بر مبنای نظریه های کنترل کلاسیک و کنترل مدرن را در بردارد.

کتاب کنترل خطی اوگاتا به عنوان کتاب درسی سیستم های کنترل در مقطع کارشناسی تهیه شده است . مطالب پیش نیاز در کتاب قرار دارد و همچنین ریاضیات مورد نیاز ، شامل تبدیل لاپلاس و تحلیل برداری و ماتریسی در پیوست کتاب در انتهای کتاب قرار گرفته شده است.

اجازه بدهید کمی بیشتر با کاتسیوهیکو اوگاتا آشنا شویم؛

پروفسور اوگاتا لیسانس خود را از دانشگاه توکیو در سال 1947 (1326 ه.ش) در رشته مهندسی مکانیک دریافت کرده است و پس از در سال 1953 (1332 ه.ش) در همین رشته توانست مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آمریکایی Illinois at Urbana-Champaign دریافت نماید و در نهایت نیز در رشته علوم مهندسی از دانشگاه University of California, Berkeley مدرک دکتری خود را اخذ نموده است.

اگر نگاهی به تحقیقات ایشان بیاندازید متوجه خواهید شد که بیشتر آنها در مورد کنترل سیستم های گسسته (discrete-time control systems) می باشند.

فهرست مطالب کتاب کنترل خطی اوگاتا

فصل اول – معرفی سیستم های کنترل

مقدمه

نمونه هایی از سیستم های کنترل

کنترل حلقه بسته و کنترل حلقه باز

طراحی و جبران سازی سیستم های کنترل

نمای کلی کتاب

فصل دوم – مدلسازی ریاضی سیستم های دینامیکی

مقدمه

تابع تبدیل و پاسخ ضربه

سیستم های کنترل خودکار

مدلسازی در فضای حالت

نمایش فضای حالت سیستم های دینامیکی

تبدیل مدل های ریاضی به کمک Matlab

خطی کردن مدل های ریاضی غیر خطی

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل

فصل سوم – مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی و سیستم های الکتریکی

مقدمه

مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی

مدلسازی ریاضی سیستم های الکتریکی

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل چهارم – مدلسازی ریاضی سیستم های سیالاتی و گرمایی

مقدمه

سیستم های سطح مایع

سیستم های نیوماتیکی

سیستم های هیدرولیکی

سیستم های گرمایی

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل پنجم – تحلیل پاسخ گذرا و پاسخ حالت ماندگار

مقدمه

سیستم های مرتبه اول

سیستم های مرتبه دوم

سیستم های مرتبه بالا

تحلیل پاسخ گذرا با matlab

معیار پایداری روث

اثر عمل های کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم

خطاهای حالت ماندگار در سیستم های کنترلی دارای فیدبک واحد

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل ششم – تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی به روش مکان هندسی ریشه ها

مقدمه

نمودار مکان هندسی ریشه ها

رسم نمودار مکان هندسی ریشه ها با matlab

مکان هندسی ریشه ها برای سیستم های با فیدبک مثبت

طراحی سیستم کنترل با رهیافت مکان هندسی ریشه ها

جبران سازی پیشفاز

جبران سازی پسفاز

جبران سازی پسفاز – پیشفاز

جبران سازی موازی

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل هفتم – تحلیل و طراحی سیستم های کنترل به روش پاسخ فرکانسی

مقدمه

نمودار بوده

نمودارهای قطبی

نمودارهای لگاریتم دامنه برحسب فاز

معیار پایداری نایکوییست

تحلیل پایداری

پایداری نسبی

پاسخ فرکانسی حلقه بسته سیستم های با فیدبک واحد

تعیین تجربی تابع تبدیل

طراحی سیستم کنترل با استفاده از رهیافت پاسخ فرکانسی

جبران سازی پیشفاز

جبران سازی پسفاز

مسائل نمونه و حلشان

جبرانسازی پسفاز – پیشفاز

مسائل

فصل هشتم – کنترل کننده PID و PID اصلاح شده

مقدمه

قواعد زیگلر – نیکولس برای تنظیم کنترل کننده های PID

رهیافت محاسباتی برای یافتن مقدار بهینه پارامترها

گونه های اصلاح شده ای از طرح های کنترل PID

طراحی کنترل کننده PID به روش پاسخ فرکانسی

کنترل با دو درجه آزادی

رهیافت جایدهی صفر برای بهبود مشخصات پاسخ

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل نهم – تحلیل سیستم های کنترل در فضای حالت

مقدمه

تبدیل مدل های سیستم به کمک matlab

حل معادلات حالت مستقل از زمان

نمایش فضای حالت سیستم های تابع تبدیل

نتایجی از تحلیل ماتریسی

مشاهده پذیری

کنترل پذیری

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

فصل دهم – طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت

مقدمه

مسائل

جایدهی قطب

طراحی سیستم های سروو

حل مسئله جایدهی قطب با matlab

مشاهده گر حالت

طراحی سیستم های کنترل با مشاهده گر

طراحی سیستم های تنظیم کننده دارای مشاهده گر

سیستم های تنظیم کننده بهینه مرتبه دوم

سیستم های کنترل مقاوم

مسائل نمونه و حلشان

مسائل

پیوست ها

مراجع

لینک های دانلود:

دانلود کتاب مهندسی کنترل اوگاتا (زبان فارسی)

دانلود کتاب مهندسی کنترل اوگاتا (زبان انگلیسی)

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی کنترل اوگاتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *